Institut za strateške studije - Osijek (Hrvatska)
Uvodno o projektima GRAĐANSKA HRVATSKA SLAVONIJA 2020. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE INDUSTRIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA "SLAVONSKA MREŽA" - širokopojasni pristup Projekt "Kontesa Slavonija" Povijest industrije Slavonije i Baranje Doktorski studij infrastrukture Tradicija multietničkog Osijeka ► MODEL POMOĆI ICT TVRTKAMA LOKALNI RAZVOJ ► PUSTARE U BARANJI

PUSTARE U BARANJI

Pustare na području Baranje nastajale su krajem prve i u drugoj polovici 19. stoljeća; građene su planski s osnovnom proizvodnom jedinicom i grupiranim stambenim objektima za (a) namještenike, (b) radnike-nadničare i (c) sezonce-nadničare te upravnom zgradom u sklopu omanjeg parka. Baranjsko-beljske pustare jedinstvena su pojava u Hrvatskoj po svojoj ekonomskoj funkciji, demografskoj strukturi, urbanističkoj organizaciji i graditeljskom umijeću.

Tijekom više stoljeća – burni politički i ekonomski procesi te ratna događanja na ovim prostorima značajno su utjecali na demografska i ekonomska kretanja u južnoj Baranji (danas dio Republike Hrvatske) što se odražavalo na upravni status i nazive naselja te broj i strukturu stanovnika. Krajem XX. i početkom XXI. stoljeća - razvojem tehnologija, modernizacijom poljoprivrede i društveno-ekonomskim promjenama - mnogi elementi i funkcije (prvobitnih) pustara su prevladani (postali suvišni) te su mnoge pustare napuštene i/ili su u procesu odumiranja.

Državna tijela, kao i lokalne samouprave (na području Baranje), nisu na ove procese reagirali odgovarajuće i procesi glede statusa pustara su prepušteni stihiji (netransparentne) privatizacije privrednih subjekata i njihovih osnovnih sredstava (često uključujući zemljište i prirodna bogatstva). U javnom prostoru (tiskani i elektronski mediji) javlja se niz priloga koji jadikuju nad sudbinom pustara s ponekim prilogom o dobrom primjeru zaštite tradicijske i materijalne baštine na pustarama.

Članovi Panona na simpoziju "Kopački rit - jučer, danas, sutra"  - u seriji radova "PUSTARE U BARANJI" - od 2017. godine istražuju nastanak, razvoj i nestanak pustara na području Baranje te će na kraju ciklusa (a) načiniti sintezu nalaza svojih istraživanja, (b) ukazati na potrebu očuvanja tradicijske i industrijske baštine te (c) predložiti modele kojima bi se omogućio opstanak nekih od baranjskih pustara.


- Prijedlog projekta REVITALIZACIJA BARANJSKIH PUSTARA

   - Link na prezentaciju https://www.youtube.com/watch?v=GbLfqsDSr90&t=364s


Linkovi na sažetke radova u Zborniku:

(otvori u novom prozoru)

https://www.researchgate.net/publication/320108162_PUSTARE_U_BARANJI_1_-_podrucje_Kopackog_rita

https://www.researchgate.net/publication/320108466_PUSTARE_U_BARANJI_2_BODORFOK

https://www.researchgate.net/publication/327945246_PUSTARE_U_BARANJI_3_-_PODUNAVLJE

https://www.researchgate.net/publication/327945173_PUSTARE_U_BARANJI_4_-_ZLATNA_GREDA

https://www.researchgate.net/publication/336074013_PUSTARE_U_BARANJI_5_-_KOZJAK

https://www.researchgate.net/publication/336124556_PUSTARE_U_BARANJI_6_-TIKVES

https://www.researchgate.net/publication/336128957_PUSTARE_U_BARANJI_7_MIRKOVAC     Linkovi na Power point prezentacije uz izlaganje referata

     (otvori u novom prozoru)

https://www.researchgate.net/publication/344191193_PUSTARE_U_BARANJI_1_-_KOPACKI_RIT

https://www.researchgate.net/publication/327982679_PUSTARE_U_BARANJI_2_BODORFOK_PPP

https://www.researchgate.net/publication/327945187_Pustare_u_Baranji_3_-_Podunavlje_-_PPP

https://www.researchgate.net/publication/327945098_Pustare_u_Baranji_4_-_Zlatna_Greda_-_PPP

https://www.researchgate.net/publication/344191430_PUSTARE_U_BARANJI_5_KOZJAK_Keskenyerdo

https://www.researchgate.net/publication/336124392_PUSTARE_U_BARANJI_6_TIKVES_PPP

https://www.researchgate.net/publication/336129145_PUSTARE_U_BARANJI_7_MIRKOVAC_PPP

:

Idi na vrh stranice