Institut za strateške studije - Osijek (Hrvatska)
Uvodno o projektima ► GRAĐANSKA HRVATSKA SLAVONIJA 2020. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE INDUSTRIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA "SLAVONSKA MREŽA" - širokopojasni pristup Projekt "Kontesa Slavonija" Povijest industrije Slavonije i Baranje Doktorski studij infrastrukture Tradicija multietničkog Osijeka MODEL POMOĆI ICT TVRTKAMA LOKALNI RAZVOJ PUSTARE U BARANJI

GRAĐANSKA HRVATSKA

Država u mnogim postsocijalističkim zemljama nije položila tranzicijski ispit prije svega zato što nisu provedene promjene u društvu. Društvo je kao pojam i kao praksa jedan od novih temeljnih pojmova koji je u procesima tranzicije stanovnicima tranzicijskih zemalja, a posebno (novim) vlastima, predstavljao najveći izazov; osnovna prepreka za razumijevanje, izgradnju i prakticiranje (građanskog) društva je u tome što oni (stanovnici i nove vlasti) nisu dovoljno razlikovali pojam društvo (i društvene institucije) od pojma država (i upravnih institucija). To je (bio) temeljni problem nezavršenih procesa tranzicije u zemljama Jugoistočne Europe. 

Za (dobro) funkcioniranje države i njen razvoj, kao i razvoj društva, presudni su dobri, uravnoteženi, društveni odnosi, a oni se grade na moralnim zasadama, od temelja prema gore, od građana – pojedinaca, obitelji i društvenih grupa prema vrhu društvenih institucija u simultanoj vezi s procesima izgradnje države (od gore prema dole). 

Članovi "Panona" u svome radu i djelovanju promiču građanske vrijednosti, a istraživačkim radom, objavljivanjem članaka i publikacija te edukacijom za razvoj lokalne zajednice promiču elemente za izgradnju građanske Hrvatske.

U okviru projekta završena je ova knjiga; promocija početkom srpnja (2019.) Idi na vrh stranice